Samling 3 / Et livfuldt forår

Tidspunkt: 01/02 19:00 - 20:30
Lokation: main

Tab og lidelse er noget alle kan relatere til i en verden fuld af krig og uretfærdighed. Død er en uundgåelig del af livet. Men hvorfor skal vi igennem så meget tab og lidelse – hvad er Guds svar på dette? Hvordan kan Jesus hævde at være kilden til liv, når døden i sidste ende er et uundgåeligt vilkår? Og hvad betyder det, at vi som kristne kan hvile i håbet om et evigt liv i fællesskab med ham?